Skip to content

MALL

 

Bettter Globes, och dina, investeringar placeras där den miljömässiga och sociala nyttan är som störst

 

Påverkansinvesteringar – Impact Investments

De två viktigaste egenskaperna som definierar påverkansarbete är att det ska finnas en social eller miljömässig vinst med investeringen och en finansiell vinst.

Påverkansinvesteringar är ett sätt att investera där det finns tre gemensamma nämnare för alla påverkansinvesteringar:

# investeringen riktar sig till verksamhet som strävar efter positiv samhällsnytta,
# investeringen omges av tydliga, mätbara påverkansmål, samt att
# investeringen har ett finansiellt avkastningsmål.

Att veta att dina sparpengar och investeringar växer på ett sätt som bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar värld är en av grundpelarna för Better Globe.

Trädplantering
Better Globe planterar träd för att motverka global uppvärmning, ökenspridning och förlust av värdefull jordbruksmark.

Mikrofinanseringen
80 % av Afrikas bönder lever under FNs norm för fattigdom och genom mikrofinanseringen hjälper vi bönderna investera i sina gårdar.

Skolbyggnation
Majoriteten av alla barn saknar tillgång till rent vatten, mat och grunläggande utbildning. Tack vare våra donationspaket så ser vi en ökad närvaro i skolorna.

Du gör nytta nu och för kommande generationer