Skip to content

Koldioxidpositiv

Ta hand om mer koldioxid än du släpper ut.

Bli koldioxidneutral

10 ton årligt utsläpp av koldioxid per person

Beräkningar som bland annat FN har sammanställt och Svenska Naturvårdsverket använder, antyder att vi i Sverige ligger på ca 10 ton årligt utsläpp av koldioxid per person, eller 20-24 ton per familj och år.

Du kan minska klimathotet och den globala uppvärmningen

En av effekterna som uppstår när du låter plantera träd och är att du bidrar till att minska klimathotet och den globala uppvärmningen. Att plantera träd är nämligen ett av få sätt att vara koldioxidpositiv – det vill säga att man tar hand om mer koldioxid än man släpper ut.

Varje träd i våra plantager fångar upp koloxid motsvarande cirka 0,5 ton.  “Genomsnittssvensken” släpper ut ca 10 ton koldioxid per år. Med minst 20 planterade träd blir du neutral.

Helst bör du vara positiv. Det vill säga att du tar hand om mer koldioxid än du släpper ut. Detta blir du genom att plantera mer än 20 träd. Då blir du  koldioxidpositiv

Certifikat till kunder som blir koldioxidpositiva

Donationspaket

Om du köper 12 st donationspaket per år innebär det att du bidrar till att det planteras minst 48 st nya träd varje år. Eftersom vi planterar i områden där förhållandena är svåra konkurrerar vi inte ut något annat levande.

Det innebär att alla 48 träden är ett 100% nettobidrag som motverkar avskogningen i världen. Dessutom bidrar du till att förbättra förhållandet mellan trädplantering och trädavverkning som för närvarande är 1 till 28 i Afrika. Just nu huggs det nämligen ner 28 träd för varje träd som planteras.

Genom att plantera 48 st träd bidrar du till att det binds ungefär 24 ton koldioxid per år. Det innebär att du genom att köpa donationspaketen inte bara är koldioxidneutral, utan också koldioxidpositiv.

I Sverige ligger vi enligt ovan på ca 10 ton årligt utsläpp av koldioxid per person, eller 20-24 ton per familj och år. Så med ett donationspaket i månaden, totalt 48 träd planterade per år, blir du och din familj koldioxidpositiva.

Allt detta följer med de träd och donationspaket du köper. Full utdelning som alltid och dessutom nytta för vårt klimat.

Här kan du köpa träd

För företag

Även organisationer, föreningar och företag kan bli koldioxidpositiva.

Och dessutom få betalt för det!

Kontakta oss gärna för mera information.