Skip to content

Hållbara Investeringar

På riktigt

 

Better Globes, och dina, investeringar placeras där den miljömässiga och sociala nyttan är som störst

 

Visionen

Better Globes vision är att utrota fattigdomen och korruptionen i Afrika.

Påverkanansinvesteringar / Impact investments
De två viktigaste egenskaperna som definierar påverkansarbete är att det ska finnas en social eller miljömässig vinst med investeringen och en finansiell vinst.

Påverkansinvesteringar är ett sätt att investera där det finns tre gemensamma nämnare:

# investeringen riktar sig till verksamhet som strävar efter positiv samhällsnytta,
# investeringen omges av tydliga, mätbara påverkansmål, samt att
# investeringen har ett finansiellt avkastningsmål.

Att veta att dina sparpengar och investeringar växer på ett sätt som bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar värld är en av grundpelarna för Better Globe.

Trädplantering
Better Globe planterar träd för att motverka global uppvärmning, ökenspridning och förlust av värdefull jordbruksmark.

Mikrofinanseringen
80 % av Afrikas bönder lever under FNs norm för fattigdom och genom mikrofinanseringen hjälper vi bönderna att investera i sina gårdar.

Skolbyggnation
Majoriteten av barnen i Östafrika saknar tillgång till rent vatten, mat och grundläggande utbildning. Tack vare våra donationspaket så ger vi bl.a. barnen möjlighet till att få gå i skola och där lära sig att bekämpa korruption.

trees500
symaskin_500
charging500
school500
plantor500

Du gör nytta nu och för kommande generationer

neemtrees

PLANTERING AV TRÄD OCH ANLÄGGNING AV PLANTAGER

En tredjedel av jordens yta hotas av ökenspridning.

Better Globes Tträdplantering motverkar uttorkning av jorden, ökenspridning och ger bättre förutsättningar för jordbruket. Trädplantering hindrar även global uppvärmning genom att ta upp CO2.

Det utan tvekan mest effektiva sättet att förhindra ökenspridning är att odla och bruka jorden systematiskt och långsiktigt. I kombination med sociala förbättringar är det åtgärder som förhindrar att problematiken blir värre.

MIKROFINANSIERING

För att bekämpa fattigdomen I Afrika måste jordbrukarna ges möjlighet att öka sina inkomster.

Mikrofinansiering är ett effektivt sätt att hjälpa jordbrukarna (främst kvinnor) att hjälpa sig själva. Erfarenheter visar att nästan 100 procent av de små lånen återbetalas.

På detta sätt får en jordbrukare ökad finansiering för att utveckla sin egen gård och tjäna mer pengar.

Banken
skolbrn

UTBILDNING

Fattiga länder måste säkerhetsställa att alla medborgare får en grundläggande utbildning. Endast på detta sätt kan de påskynda utvecklingen.

Utbildning är ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdom, korruption och är nyckeln till bättre välfärd. Better Globe bygger skolor i Afrika genom att stödja Child Africa, en fadderverksamhet för barn.

IMPACT INVESTMENTS

Better Globe vänder upp och ner på hela begreppet “bistånd” genom att skapa lönsamma affärer  i Afrika – med mycket god avkastning tillbaka till de som bidrar.

Donationspaket är ett utmärkt sätt för dig att dels bidra men också att få.

Ge mer – få mer.