FAQ

Svar på många frågor

Frågor och svar utan inbördes ordning. Titta igenom så hittar du säkert svar på dina undringar.

FAQ

 • Den kommer helt enkelt från den näringsverksamhet som Better Globe Forestry bedriver. Vi säljer timmer, frukter och andra produkter som skördas i våra plantager. Vi handlar även med fröer till olika träd och inom kort driver vi även egna sågverk med mera. Better Globe Forestry har även många andra inkomstkällor.

 • Better Globe kan inte garantera någon avkastning. Det vi pratar om är en förväntad avkastning. Denna förväntade avkastning baseras på att vi vet vad kostnader för arbetskraft och maskiner och andra omkostnader är idag och vi vet även vad priset på träd och andra saker som vi säljer är idag.

  Precis som i alla andra verksamheter kan man göra prognoser av förväntad utveckling på många saker och det har även vi gjort. Vad vi dock inte har tagit in i vår kalkyl är någon prisökning på t ex timmer från den nivå som är känd idag. Vi har med andra ord gjort oerhört försiktiga och moderata kalkyler då vi har deklarerat vad vi avser att kunna ge tillbaka till de som äger träden.

 • På hemsidan skriver vi på de flesta sidor att du köper ett träd som du sedan äger i 20 år. Det betyder att du verkligen äger ETT träd men faktiskt inte ett bestämt träd. Hade det varit ett bestämt fysiskt träd så hade risken för den enskilde trädägaren varit alltför stor om något trots allt skulle hända med just det trädet. Det är emellertid ett träd av en speciell sort, nämligen Mukau, som vi har mycket stor erfarenhet av och kan odla med stor förutsägbarhet och skapa avkastning från.

  Då Better Globe planterar många träd av denna sort så äger du ett av dessa träd. Efter hand så kommer Better Globe alltid att plantera fler träd än de som ägs av våra kunder. Minst två träd per ägarträd. På det sätter behöver du inte oroa dig för att ditt enskilda träd skulle råka angripas av t ex insekter, brand eller dö på något annat sätt. På samma sätt har vi plantager på flera olika geografiska platser vilket minskar risken för exempelvis brand eller annan lokal påverkan.

 • Vi verkar konstant i den här typen av klimat och terräng. Detta är vad vi är bra på och som vi har lärt oss att hantera under en rad år av utveckling. Allt kan naturligtvis hända även i skogsnäringen men vi anser oss vara väldigt väl rustade för detta. Dessutom har vi spridit våra plantager på flera olika ställen just för att kunna isolera olika typer av produktionsstörningar som kan uppstå.

 • Vi etablerar oss bara i regioner som är stabila politiskt men naturligtvis så kan vad som helst hända rent teoretiskt. Afrika rent generellt är inte mer instabilt än många andra länder i världen och vi etablerar oss som sagt i länder som Kenya, Uganda och Tanzania där stabiliteten är och har varit god över tid. Fler och fler länder rör sig i den riktningen numera och vi hoppas att vi bidrar med en positiv inverkan för en fortsatt sådan utveckling.

 • Nej, det kan man inte säga baserat på begreppet ”välgörenhetsorganisation”. Vi gör väl i vårt arbete och i många delar liknar vi helt klart en välgörenhetsorganisation men det är vi inte. Vi tror på verksamhetsmässiga drivkrafter och att människor mår bäst av att få hjälp med att själva ta sig ur en besvärlig situation.

 • Ja, det gör verkligen stor skillnad. När många människor gör gemensam sak så blir det en hel del och när det gäller t ex mikrofinansieringen så är det ju pengar som återcirkuleras så att nya personer kan få hjälp i takt med att äldre låntagare betalar tillbaka sina lån. 1.50 € i sammanhanget att bygga skolor räcker faktiskt till en hel del skolor om tillräckligt många lägger 1.50 € månad efter månad.

  Det är konsekventa och stabila bidrag som gör skillnad, inte beloppens storlek. Det är därför som vi lägger oss an med att det ska finnas en ekonomisk uppsida även för den som bidrar – då blir det ganska självklart att fortsätta bidra en längre tid istället för att då och då skänka ett större belopp i en TV-sänd gala eller liknande. Stringens och uthållighet gör verklig skillnad.

 • Nej, absolut inte! Better Globe tjänar pengar på att bedriva skogsbruk och omsätta träd och produkter från den verksamheten precis som vilket annat företag som helst. Tvärt om så ger vi hela tiden till de fattiga och hjälper dem med flera livsnödvändiga saker. Arbete med lön, bra hälso- och sjukvård, bra anställningsformer, utbildning genom sitt arbete hos oss och dessutom möjlighet att få lån och vatten samt att ha sina barn i skolan. Det är ett i sanningen vinna-vinna-vinnakoncept och vi tjänar absolut inga pengar på “de fattiga i Afrika”.

 • Då tjänar Better Globe mindre pengar och det kan leda till att vi på sikt måste se över våra kalkyler. Det gör vi naturligtvis regelbundet i vilket fall. Även om priserna skulle falla så påverkar det inte de överenskommelser som redan är gjorda angående träden. De som äger träd får sin överenskomna avkastning även om vi skulle bli tvungna att ändra avkastningen för de som köper nya träd.

  Vi håller det dock för ganska osannolikt att priset på träd skulle sjunka eftersom obalansen mellan tillgång och efterfrågan på jordens tillgångar av träd är mycket stor redan idag. Vi tror att det alltid kommer att vara brist på timmer på jorden med tanke på hur vi har minskat mängden skog under de senaste 60 åren.

 • För närvarande (2017) har vi plantage på flera olika platser i Kenya och vi planerar att påbörja trädplantering i Uganda och Tanzania under åren som kommer. Child Africa bedriver sin verksamhet i Uganda och Kenya. Människor som köper träd och donationspaket från Better Globe finns i över 60 olika länder världen över. 

 • Det vet du inte, men vi har arrangerat ett flertal resor till Afrika för våra kunder sedan 2008. Ca 20 kunder deltar på varje sådan resa för att få se i praktiken vad Better Globe gör, hur vi gör det och för att få upptäcka Afrika. Några av kunderna som har varit på våra resor kommer hem och vill visa bilder, videor och berätta om resan vid olika möten och seminarier. Du kan även själv följa med på nästa kundresa som vi anordnar för att se och uppleva vad vi gör och bilda dig en egen uppfattning och erfarenhet. Där får du även möjlighet att få alla dina frågor besvarade direkt av våra experter som arbetar inom området.

  Vi försöker att vara så transparenta och informativa som vi bara kan. Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev och vi har en tidning som heter Miti som också innehåller information om vad vi gör. På www.betterglobemedia.com kan du även hitta fler bilder, videor och uppdaterade bloggnyheter. 

 • Better Globe AS är ett privatägt norskt bolag som grundades 2006 av Rino Solberg (CEO, ordförande i styrelsen), Einar Formo (tidigare Support Director) och Jan-Tore Øvrevik (Director of Development). Ett antal andra olika ägare är också involverade i Better Globe-gruppens företag – antingen för att marknadsföra företaget eller genom att delta i olika aktiviteter. Better Globe samarbetar med välgörenhetsorganisationen Child Africa och det kenyanska skogsföretaget Better Globe Forestry Ltd.

 • Land grabbing är ett mycket stort problem världen över och det drabbar fattiga länder och fattiga individer. Vi är helt emot den utvecklingen men vi är också fullt medvetna om vad fattiga människor med små resurser är beredda att gå med på när det stora kapitalet kommer. Inte så sällan så gör multinationella företag upp med fattiga regeringar som säljer ut sitt folk och tvingar av dem deras land.

  Detta är bara ytterligare ett skäl till varför det är så viktigt att vi får våra projekt att fungera och vi behöver din hjälp. Utan oss så kommer förr eller senare någon annan som tar ifrån dessa människor deras mark istället för någon som oss – som inte köper deras mark, bara ger dem arbete, skolor, vatten och många andra användbara resurser. 

  Better Globe Forestry har omfattande trädplanteringssamarbeten med tusentals bönder (kontraktsodlare). Detta förbättrar ekonomin och stärker lokala samhällen. 

 • Det blir du genom att köpa donationspaket och/eller köpa träd.

 • Av donationspaketet, som kostar 53 euro, går 19 euro till välgörenhet och de resterande 34 eurona går till att bekosta dina två Better Globe-träd. Du som kund äger dessa två Better Globe-träd och får avkastning från dem under 20 år (från år 5-20). 100 procent av pengarna som sätts av till välgörenhet går oavkortat till mikrolån, skolbyggnation, vatten (vattenborrning) och donerade träd.

 • Better Globe Forestry som arbetar med skogsbruket arbetar idag enligt både miljö- och kvalitetsledningssystem uppbyggda kring ISO 9001 och ISO 14001. Rino Solberg, ordförande för Better Globe Forestry, har arbetat som ISO-konsult och tränat över 150 företag i att bli ISO-certifierade. Vi har därför haft rutiner för ISO-certifiering på plats i flera år och arbetar i enlighet med dessa krav. Vi ser fortfarande inte behovet av en ISO-certifiering i detta skede av verksamheten. Det kommer att bli mycket mer relevant när mahognyträden blivit mer mogna och vi börjar sälja produkter från våra gårdar. 

  När det gäller FSC-certifiering så är vår beskogning idag inte på en tillräckligt hög nivå att det behövs den typen av certifikat.

 • Vi har undersökt möjligheten att försäkra träden. Det är möjligt att försäkra träd, men försäkringspremierna som vi har fått som förslag är så höga att det är inte affärsmässigt eller ekonomiskt rimligt att försäkra träden. Dessutom skulle en eventuell försäkring bara täcka inköpspriset vilket ändå inte skulle vara tillräckligt för våra kunder.

  Därför arbetar vi aktivt med att minska riskerna på många olika sätt, vi har plantagerna spridda på olika geografiska platser, vi arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten på plantorna som vi sätter ner i marken, vi har goda marginaler på allt vi gör. Samtidigt har vi en ambition att inom en snar framtid plantera dubbelt så många träd som har sålts för att på sättet försäkra oss så mycket som möjligt, att oavsett vad som sker med ett enskilt träd, så kan vi hålla våra löften.

 • I dagsläget planterar vi ungefär 625-1 000 träd per hektar, beroende på vilken typ av träd. En hektar motsvarar 10 000 kvadrameter eller en yta på 100 gånger 100 meter

 • Ja, dessa frågor bevakas dessutom av NEMA (National Environment Management Authority) som behöver ge sitt godkännande innan vi kan få lov att borra efter vatten.

  Vattenborrning har inte visat sig så effektivt som vi hade önskat. Vi använder normalt insamlingsmetoder och andra sätt att samla vatten.

 • Ja, vi har över 5 års egen forskning i kombination med både egen empirisk erfarenhet och experters råd på hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna till odling på våra olika plantager.

 • Ja, Better Globe har betalat ut avkastning till våra trädköpare varje år sedan 2010 för träd som köpts under 2006 och över åren.

  Detta är bara ytterligare ett skäl till varför det är så viktigt att vi får våra projekt att fungera och vi behöver din hjälp. Utan oss så kommer förr eller senare någon annan som tar ifrån dessa människor deras mark istället för någon som oss – som inte köper deras mark, bara ger dem arbete, skolor, vatten och många andra användbara resurser. 

  Better Globe Forestry har omfattande trädplanteringssamarbeten med tusentals bönder (kontraktsodlare). Detta förbättrar ekonomin och stärker lokala samhällen. 

 • Better Globe kan inte garantera någon avkastning, men det är en avkastning som vi känner oss säkra på att, utifrån det vi känner till idag, kan leverera. Den årliga avkastningen kommer från s.k. ”cash crop” såsom t.ex. äpplemango som vi planterar i Nyongoro, men även från andra produkter som vi kan sälja i verksamheten såsom frön, frukt, träprodukter, konsultverksamhet, Miti-tidningen m.m.

  Better Globe är, precis som vilket annat företag som helst, beroende av att kunna sälja våra produkter på marknaden. Se även svaret på nästa fråga.

 • Vi följer kontinuerligt ITTO marknadsrapporter och analyser, även om deras rapporter inte följer specifikt Mukau som är det trädslag som vi planterar. Makau är faktiskt av bättre kvalitet än den amerikanska mahognyn som de rapporterar om, och marknadsanalyserna är till vår fördel. Enligt ITTO var priset (Export sawnwood prices) för Kiln Dried Mahogny 665 euro per kubikmeter i slutet av 2009. I slutet av 2016 var priset mer än 1 000 euro per kubikmeter, en ökning med ca 50 procent.

  Vårt mahognyträd Mukau har också en väsentligt bättre kvalitet än ”afrikansk mahogny” av vilket ett fullvuxet träd ger ca 0.35 kubikmeter trä värt ca 330 euro (2016), vilket mer än väl täcker de 170 euro som ska betalas ut efter 20 år.

  Dessutom tror vi inte att priserna för mahogny kommer att stå stilla de kommande 20 åren, men även det skulle vara så, så finns det tillräckligt med marginaler för att täcka upp de åtaganden som vi har gjort. Vi anser därför att denna marknadsrisk minimal.

 • Det är självklart att det finns risker i Better Globe och vi arbetar hårt för att mildra och minimera dessa risker. Vi diskuterade timmerpriset i frågan ovan; att euron kollapsar har en mycket liten påverkan eftersom vi kan betala ut avkastningen i en annan valuta om så skulle behövas. Risken för ett bolag som inte har skulder är liten, men oavsett så spelar det ingen roll eftersom träden ägs av de personer som har köpt dem. Se gärna även svar på nedanstående fråga. Alla anställda kommer, förr eller senare, gå i pension, lämna företaget eller avlida, men precis som vilket annat företag som helst, kan nya anställda anställas. Träden tillhör ägarna oavsett

 • Om euron kollapsar har det en mycket liten påverkan ur trädägarnas synpunkt då avkastningen är beroende av att vi säljer våra produkter på världsmarknaden, och där får man betalt i den valuta som är mest gångbar för tillfället. Det medför att vi, om situationen kräver det, kan fullgöra våra åtaganden i andra valutor såsom dollar, pund eller någon annan valuta.

 • I dagsläget planterar vi ungefär 625-1 000 träd per hektar, beroende på vilken typ av träd. En hektar motsvarar 10 000 kvadrameter eller en yta på 100 gånger 100 meter

 • Du har som kund i Better Globe idag redan ett dokument som visar att du äger ett visst antal träd inköpta under ett visst år. Vårt skogsbolag Better Globe Forestry Ltd. i Kenya har emellertid på eget initiativ tillsammans med en advokat utarbetat ett brev som ger Better Globes trädägare möjlighet att hävda sin äganderätt till träden för den osannolika händelse att bolaget skulle gå i konkurs. Ett företag som inte har några skulder löper dock liten risk att gå i konkurs och Better Globes policy är att inte ha några skulder och att tillgångarna vid varje tillfälle ska täcka dess åtaganden.

 • Det norska bolaget lyder under norsk bolagsrätt, vilket innebär att du kan få ut en årsredovisning varje år. Du kan själv titta på registerutdrag hos den norska motsvarigheten till Bolagsverket genom att klicka här eller här. Vårt organisationsnummer är 992593148.

  Under 2016 kom Better Globe på plats 1145 på listan 2017 Inc. 5000 Europe. Det är Inc:s rankning av de snabbast växande privatägda företagen på den europeiska kontinenten beräknat utifrån en treårig omsättningstillväxt. Under 2016 mottog Better Globe också ett Gasell-pris för en hedervärd fjärde plats av 110 andra nominerade företag i Ostfold, Norge. Försäljningsbolagets omsättning har ökat med mer än 600 procent under de senaste fyra åren, det har lämnat in godkänd redovisning och har undvikit negativ tillväxt

 • En ambassadör i Better Globe är en person som tycker om Better Globes verksamhet på en sådan nivå att han eller hon vill dela med sig av den till andra personer i sin omgivning. Det är en person som är en ambassadör för varumärket och företaget Better Globe. Precis som alla andra företag, uppskattar Better Globe om befintliga kunder rekommenderar nya kunder. Som tack för hjälpen ger Better Globe en bonusdonation till alla kunder, oavsett om man är ambassadör eller inte, som hjälper till och rekommenderar 6 nya kunder som i sin tur köper ett månatligt donationspaket. 

  Det finns även möjlighet för ambassadörer att sälja träd och donationspaket på professionell nivå, då får man en ersättning från Better Globe per sålt träd. För mer information kontakta din ambassadör/kontaktperson.

 • Träden beskattas enligt den skatte-lagstiftning som du lyder under. I Sverige beskattas avkastningen från träden som inkomst av kapital på 30 procent, om du äger träden som privatperson. Beskattning sker också i den stund som du får avkastningen utbetalt till ditt Better Globe-konto och inte när du tar hem pengarna till ditt bankkonto. Det vore administrativt ohanterligt för Better Globe att skicka in kontrolluppgifter till flera tusen kunder i över 60 olika länder och därför är det ditt ansvar som kund till Better Globe att du uppfyller gällande lagstiftning i ditt land.

  Hur träden beskattas om du äger dem via ditt företag, behöver du ta med din revisor och skattejurist. Det finns flera kunder med reviderade bokslut där Better Globe-träden ingår, så det är inga problem att investera i Better Globe via företag.

 • Mboti Primary School finns på:
  GPS: -0.738638° S, 38.436699° E‎ eller -0° 44′ 19.10″, +38° 26′ 12.12″
  Kiambere plantagen finns på:
  GPS: 0.691755° S 37.912830° E eller -0° 41′ 30.32″, +37° 54′ 46.19″
  Kibwezi Mukuyu Farm finns på:
  GPS: 2.375481° S 38.076478° E eller -2° 22′ 31.73″, +38° 4′ 35.32″

  Nyongoro plantagen finns på:
  GPS: -2.330086° S, 40.323278° E‎ eller -2° 19′ 48.31″, +40° 19′ 23.80″

 • Där är ett par grundläggande skillnader mellan vår mikrolån verksamhet och så som den presenterades i programmet. Först och främst är det viktigt att komma ihåg att mikrolån är ett verktyg och att verktyg varken har etik eller moral. Det är upp till dem som använder verktygen att använda dem på rätt sätt.

  Vi tycker att programmet gör helt rätt som kritiserar dessa skyhöga räntor på uppemot 40-125 % som vissa låneinstitut tar ut. Det är horribelt och inte rimligt. Ej heller är det rimligt att de lånar ut till konsumtion eller till levnadskostnader, för det leder bara till en än större skuldfälla. Det har vi sett bevis på även i Sverige t.ex. med programmet Lyxfällan. Den största skillnaden mellan vår mikrokreditverksamhet och den som beskrivs i programmet är att vi inte behöver tjäna pengar på våra mikrolån.

 • Eftersom alla pengarna i Better Globes mikrokreditverksamhet har skänkts av våra medlemmar genom köp av donationspaket, har Better Globe inget vinstintresse i mikrokreditverksamheten. Det gör att vi har som mål att hålla våra räntor runt 10 % per år.

 • Better Globe är ingen välgörenhetsorganisation utan ett vinstdrivande företag som arbetar med marknadsdriven välgörenhet. Det gör att vi inte kvalificerar och ej heller har någon anledning att ha ett 90-konto.

 • Ägarskapet för Better Globe-träd utgör ett fast värde över 20 år baserat på priset vid inköpsdatumet. Alla trädägare har fått en AID-kod (kontonummer) och lösenord för att kunna logga in på www.betterglobe.com, där det även finns en översikt över alla tillgångar som ägs. Om en trädägare avlider, tar hans eller hennes arvingar över rätten till tillgångarna som ägs. Arvtagarna måste påvisa en dödsattest till Better Globe AS samt uppge namn, e-postadress och telefonnummer för den/de som ska ta över träden/tillgångarna. Om det finns fler än en arvtagare behöver de dela på den avlidne trädägarens konto(n) eftersom Better Globe inte har någon möjlighet att dela upp ett konto till flera andra konton.

 • Hittills har inga träd blivit stulna från våra plantage och det har inte varit något problem. Vi har vakter dygnet runt (främst för att skydda från djur). Dessutom bor våra anställda på plantagen och skulle vara de första att upptäcka ett sådant försök. Befolkningen runt plantagen är också väl medvetna om att det ligger i deras intresse att skydda skogsverksamheten och vad Better Globe gör för lokalbefolkningen. Kontraktsodlarna kommer också se till att ingen stjäl träden för att skydda sin egen andel av vinsten från dem. Dessutom har varje kontraktsodlare sin egen skogsjordbrukskonsult som kontrollerar träden kontinuerligt. Better Globe Forestry är ansvarig för återbetalning för alla träd som våra kunder har köpt, stulna eller inte.

 • Vi använder 2048-bitars SSL-certifikat med stark kryptering och autentisering på vår hemsida. Vi krypterar alla lösenord i vår databas, som skyddas bakom brandväggar och ligger i ett av världens säkraste privatägda datacenter.

  Vi sparar inte några kredit- eller debitkort i vår databas utan använder oss av en leverantör för tredjepartslösningar som är certifierad och har kunder på olika platser i världen. Better Globe har enbart ett referensnummer till kortet för att kunna debitera de månatliga automatiska köpen och för att göra det enklare för våra kunder att återköpa våra produkter. Vi kan försäkra dig om att din kortinformation hålls alldeles säker.

  Vi har inga produkter som kan manipuleras med avseende på leveransadress eller liknande. Vi behåller alla ursprungliga data från användarna, så om en användare ändrar någon information kommer vi ha en logg om det. Vi tar regelbundet säkerhetskopior av våra databaser och använder dedikerade servrar där endast några få personer som har arbetat med oss sedan vi började 2006 har tillgång till dem.

 • Där är ett par grundläggande skillnader mellan vår mikrolån verksamhet och så som den presenterades i programmet. Först och främst är det viktigt att komma ihåg att mikrolån är ett verktyg och att verktyg varken har etik eller moral. Det är upp till dem som använder verktygen att använda dem på rätt sätt.

  Vi tycker att programmet gör helt rätt som kritiserar dessa skyhöga räntor på uppemot 40-125 % som vissa låneinstitut tar ut. Det är horribelt och inte rimligt. Ej heller är det rimligt att de lånar ut till konsumtion eller till levnadskostnader, för det leder bara till en än större skuldfälla. Det har vi sett bevis på även i Sverige t.ex. med programmet Lyxfällan. Den största skillnaden mellan vår mikrokreditverksamhet och den som beskrivs i programmet är att vi inte behöver tjäna pengar på våra mikrolån.

Fortfarande frågor? 
Kontakta oss så får du svar. Använd gärna formuläret som du hittar via menyn överst på sidan.

Utmärkelser

Better Globe och Better Globe Forestry har senaste åren fått många fina utmärkelser. Också det bevis på att man har en ur flera synpunkter bra verksamhet. 

På BG’s sida med media och information hittar du mera->

Scroll Up

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Godkänner" nedan så samtycker du till detta.

Stäng